Bugetul casei. Cum să-l organizezi ca să economisești

Bugetul casei Cu toții ne dorim să punem...

Vrei o mașină? Trebuie să răspunzi la trei întrebări

Achiziție mașină Când te-ai hotărât să-ți cumperi o...

Acţionarii Transgaz au aprobat înfiinţarea unei companii având ca obiect de activitate transportul hidrogenului

EconomieAcţionarii Transgaz au aprobat înfiinţarea unei companii având ca obiect de activitate transportul hidrogenului

Transportatorul national de gaze Transgaz a decis, în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, de miercuri, înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată având ca obiect de activitate transportul hidrogenului.

”Cu 154.772.981 de voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, aprobă înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată având ca obiect de activitate transportul hidrogenului, cu asociat unic Transgaz SA. În conformitate cu prevederile Ordinului nr.551/31.05.2024 al Secretarului General al Guvernului, statutul Societăţii Transport România Hidrogen SRL, nou înfiinţată, va fi refăcut în sensul respectării prevederilor art.197 alin. (1) şi alin. (4) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Societatea va fi administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală, şi nu de către un Consiliu de administraţie”, arată un anunţ transmis de companie Bursei de Vallori Bucureşti (BVB).

În acest sens, se mandatează Ion Sterian, în calitate de director general al Transgaz SA să deruleze toate formalităţile legale necesare înfiinţării societăţii cu răspundere limitată conform celor solicitate şi să semneze toate documentele aferente formalităţilor respective, inclusiv statutul societăţii ce urmează a fi înfiinţată.

Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale şi dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Citeste si alte articole: