Regionala CFR Timișoara vrea să repare gările și clădirile administrative aparțin acesteia

Din OrasRegionala CFR Timișoara vrea să repare gările și clădirile administrative aparțin acesteia

Regionala CFR Timișoara este în căutarea unei firme pentru a repara acoperișurile clădirilor aflate în sfera lor de administrare. Valoarea contractului poate ajunge până la 1,5 milioane de lei, pentru o perioadă de doi ani.

Repararea vizează garile și clădirile administrative din toate județele aflate în subordinea Regionalei CFR Timișoara: Timiș, Arad, Hunedoara, Bihor, Caraș-Severin și Mehedinți.

„Pe raza Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timișoara, la clădirile și construcțiile speciale destinate publicului sau în care își desfășoară activitatea personalul CNCF CFR SA, este necesară execuția lucrărilor pentru intreținere curentă și reparații programate la acoperișurile tip șarpantă cu învelitoare de țiglă sau tablă. Aceste lucrări se vor executa pe baza de comandă emisă de Serviciul ATMC în acord cu starea de degradare a șarpantei și a învelitorilor aferente. Lucrările de reparații curente constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere sau reparare ale părților vizibile ale elementelor de construcție sau ale instalațiilor și echipamentelor, inlcusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora. Lucrările de reparații curente nu modifică și nu afectează structura de rezistență a construcției, nu intervin asupra caracteristicilor inițiale ale acesteia din punctul de vedere al cerințelor de calitate, nu modifică arhitectura (culoare, formă)”, se precizează în caietul de sarcini.

Contractul va fi încheiat pe o durată de 24 de luni, fără posibilitatea de prelungire prin acte adiționale. Firmele interesate pot depune oferte pentru licitație până la data de 8 iunie.

Citeste si alte articole: