Genunchiul lui Nole. Călcâiul lui Ahile al sportului alb

Genunchiul lui Djokovic dezvăluie de fapt zona...

Mai multe restaurante din Aeroportul Otopeni, închise temporar de ANPC

Restaurante închise ANPC a închis temporar mai multe...

Ciolacu: „Va fi o reformă fiscală”

Anunțul premierului Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni,...

Marcel Boloş: Am lansat platforma prin care vor fi depuse toate proiectele pentru accesarea celor 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027

EconomieMarcel Boloş: Am lansat platforma prin care vor fi depuse toate proiectele pentru accesarea celor 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027

Potrivit Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, au fost lansate primele module ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informaţiei privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 prin care se vor atrage cele 46 de miliarde de euro din Politica de Coeziune 2021-2027. Acesta este disponibil la .

Platforma este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene şi cerinţele de transparentizare şi acces facil al beneficiarilor la fondurile externe nerambursabile, stabilite în cadrul Sistemului de management şi control.

”România este acum într-un moment foarte important, având un buget de investiţii care este aproape dublu faţă de ceea ce înseamnă perioada de programare precedentă, dar şi faţă de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În acest sens, finalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fiecărui cent din banii europeni de care dispunem era vitală pentru viitorul investiţiilor strategice naţionale. Am promis că pe 16 mai lansăm platforma. Ei bine, astăzi găsiţi pe site-ul ministerului noul sistem informatic, construit în conformitate cu regulile de transparentizare şi acces facil la fonduri. Îmbunătăţirea funcţionalităţilor platformei faţă de cea veche, prin automatizarea anumitor acţiuni în diversele etape din ciclul de viaţă al programului/proiectelor, va însemna pentru cei care accesează bani europeni eficientizarea şi accelerarea procesului de implementare a proiectelor. Mulţumesc pe această cale tuturor partenerilor implicaţi, în special Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, fără de care viitorul banilor europeni ar fi fost în pericol”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

Procesul de dezvoltare s-a axat inclusiv pe respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunderea la nevoile de îmbunătăţire şi optimizare a utilizatorilor sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+. În acest sens, arhitectura sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ reflectă toate etapele ciclului de viaţă al unui proiect.

Cum se utilizează platforma MySMIS2021/SMIS2021+

Conform reprezentanţilor ministerului, aplicaţia MySMIS2021 acoperă toate etapele ciclului de viaţă al unui proiect – definirea apelului, elaborarea şi depunerea proiectului (cererii de finanţare), evaluarea, contractarea, achiziţiile, implementarea şi monitorizarea, prin module dedicate. Între modulele aplicaţiei există o interdependenţă, astfel încât informaţiile pot fi, pe de-o parte, asociate codului unic al proiectului, şi pe de altă parte, agregate la diferite niveluri ale programului operaţional.

La acest moment, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene lansează platforma pentru etapa de preînscriere, pentru ca beneficiarii să aibă posibilitatea să creeze contul unic şi să introducă documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene. De asemenea, beneficiarii au acces la un sistem de Helpdesk, pentru a putea răspunde în cel mai scurt timp celor interesaţi de finanţările europene.

Un manual de utilizare a platformei este disponibil .

Ulterior, în cursul lunii iunie se va lansa modulul ”Cereri de finanţare”, care asigură introducerea de către beneficiari a informaţiilor necesare pentru completarea cererii. Modulul este utilizat pentru introducerea de informaţii structurate şi ataşarea de documente justificative în secţiuni definite în vederea elaborării şi transmiterii cererii de finanţare.

Pentru atingerea obiectivelor, în cadrul aplicaţiilor MySMIS2021 (interfeţele Back Office şi Front Office), s-a introdus declaraţia unică în vederea simplificării procesului de evaluare, prin asumarea solicitantului că a respectat toate cerinţele pentru depunerea cererii de finanţare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, urmând ca solicitantul să prezinte toate documentele justificative în situaţia în care proiectul este admis la contractare pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

 

Ce aduce nou sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ asigură o utilizare facilă, transparentă, nediscriminatorie şi simplificată la fondurile europene, având ca obiective principale:

–  reducerea birocraţiei pentru beneficiari;

– reducerea duratei proceselor de evaluare, selecţie şi contractare, pentru respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu;

– eficientizarea procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor  de către autorităţile responsabile.

În vederea creşterii calităţii serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date cu sisteme informatice ale altor autorităţi, în baza principiului interoperabilităţii.

Conform MIPE, s-a pus accent pe corelarea informaţiilor şi preluarea automată a acestora în diverse secţiuni ale aplicaţiei, pentru a reduce timpul necesar completării informaţiilor de către utilizatori, precum şi simplificarea procesului, prin comasarea sau eliminarea mai multor interfeţe care existau în vechiul sistem informatic MySMIS2014.

De asemenea, la nivelul MySMIS2021 s-a optimizat modalitatea de construire şi modificare a bugetului proiectului, iar informaţiile introduse se corelează automat cu alte secţiuni, în funcţie de tipul bugetului, după caz.

Pentru dezvoltarea şi funcţionarea sistemului unic de management al informaţiei privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, cadrul instituţional a fost adoptat de Guvern prin OUG nr. 172/2022. Actul normativ prevede că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura dezvoltarea aplicaţiilor, administrarea tehnică a acestora şi a sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, în timp ce MIPE va asigura administrarea operaţională.

 

46 de miliarde de euro pentru investiţii strategice

În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat şi a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiţii strategice în spitale mai sigure, reţele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare şi sprijin pentru mediul de afaceri.

Toate investiţiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor şi a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor şi nevoilor, inclusiv la nivel microregional, şi cuprind domenii precum ocuparea forţei de muncă, infrastructură, educaţie, locuinţe, sănătate, servicii sociale şi pentru îngrijire de lungă durată.

MIPE a lansat un consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanţare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât şi din PNRR.

Citeste si alte articole: