Calendar Evaluare Națională: clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024

Calendarul pentru evaluările naționale la finalul claselor...

Vânzarea de energizante către minori, interzisă prin lege

Vânzarea de energizante către minori, interzisă prin...

Guvernul a aprobat o hotărâre care simplifică procedurile de evaluare şi acreditare a entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic

EconomieGuvernul a aprobat o hotărâre care simplifică procedurile de evaluare şi acreditare a entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic

Actul normativ vine ca o necesitate a reformei structurale a sistemului naţional de cercetare şi inovare inclusiv prin dezvoltarea unei legislaţii favorabile transferului rezultatelor CDI în mediul economic, prin abrogarea vechii Hotărâri a Guvernului nr. 406/2003.

Astfel, va fi asigurat un cadru legislativ actualizat, simplificat şi corelat cu nevoile mediului de cercetare şi economic din România, arată comunicatul de presă al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

„Inovarea şi transferul tehnologic sunt ingrediente cheie pentru reţeta noului model de creştere a economiei româneşti. Prin actul normativ adoptat astăzi, reuşim modernizarea unei legislaţii care datează de acum 20 de ani. Principiile care au ghidat acest demers au fost simplificarea şi accelerarea procedurilor, digitalizarea, stimularea inovării şi a transferului în economie a rezultatelor cercetării. Prin parteneriat între entităţi din mediul academic, public şi privat, România Viitorului are potenţialul de a pune în valoare şi de a aduce împreună minţile româneşti”, a declarat Sebastian Burduja,conform comunicatului MCID.

Actul normativ adoptat susţine creşterea relevanţei şi rolului pe care îl au entităţile de inovare şi transfer tehnologic pentru economie şi societate, precum şi intensificarea cooperării dintre mediul economic şi actorii relevanţi din sistemul naţional de CDI prin susţinerea transferului tehnologic în acord cu domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional/naţional, în sinergie cu Strategia Naţională de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2021-2027 şi Planul Naţional CDI 2022-2027.

Printre îmbunătăţirile semnificative în procesul de gestionare a relaţiei cu entităţile care solicită acreditarea, MCID menţionează:

– reglementarea solicitării, de către MCID, a certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului de la organul competent;

– reducerea birocraţiei şi digitalizare prin: eliminarea obligativităţii depunerii dosarului de acreditare în format fizic şi introducerea ca modalitate exclusivă de depunere a dosarului prin mijloace electronice; introducerea posibilităţii de raportare, verificare şi monitorizare prin mijloace electronice;

– reducerea poverii administrative prin: eliminarea etapei de autorizare provizorie şi reducerea numărului de documente necesare pentru prelungirea perioadei de acreditare;

– numărul de misiuni de verificare pentru care solicitantul acoperă costurile a fost limitat la maximum 5 pentru întreaga perioadă de acreditare.
– stabilirea unei singure perioade minime de 5 ani pentru folosirea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea entitatea, faţă de o perioadă minimă de 10 ani pentru incubatoarele tehnologice şi de afaceri şi de 5 ani pentru alte entităţi ale infrastructurii.

– reglementarea posibilităţii prelungirii perioadei de acreditare şi a valabilităţii titlului de entitate a infrastructurii ReNITT pentru o perioadă de 5 ani într-o manieră simplificată şi accelerată.

– reducerea perioadei de evaluare şi verificare în vederea acreditării, prin parcurgerea a 2 etape, faţă de 4 etape, în prezent.

De asemenea, Hotărârea de Guvern îşi propune creşterea gradului de precizie şi claritate cu privire la domeniile de activitate pentru care se solicită acreditarea, prin clarificarea rolului fiecărui tip de entitate prin circumscrierea sferei de activitate şi precizarea categoriilor de servicii specifice, precum şi precizarea explicită a numărului maxim permis de domenii pentru care se acordă acreditarea şi corelarea acestora cu domeniile de specializare inteligentă stabilite prin Strategia Naţională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare şi Specializare Inteligentă, conform sursei citate.

Citeste si alte articole: