Banca Transilvania a preluat grupul OTP din România

Tranzacție autorizată Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin...

Care sunt pașii ce trebuie urmați pentru ca zona Solventul să devină un nou cartier al Timișoarei

Din OrasCare sunt pașii ce trebuie urmați pentru ca zona Solventul să devină un nou cartier al Timișoarei

Miercuri, Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, și directorul executiv al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Timiș, Alina Călușeru, au ținut o conferință de presă în care au prezentat stadiul procedurilor necesare pentru pregătirea zonei fostului combinat Solventul pentru reamenajare. Înainte ca cele 43 de hectare să devină practic un nou cartier al Timișoarei, trebuie parcurși câțiva pași esențiali din punct de vedere al protecției mediului și siguranței cetățenilor.

„În ultima perioadă au ajuns la noi mai multe interpelări, solicitări, reclamații, atât din partea unor agenți economici, cât și din partea cetățenilor. Există acolo un investitor care intenționează să facă un proiect de dezvoltare imobiliară pe acel teren. Este de netăgăduit faptul că solul este contaminat, având în vedere existența fostului combinat industrial. Există mai multe proceduri în derulare la nivelul APM, atât pentru investigare sit contaminat, restabilire obligații de mediu și nu în ultimul rând avizul de mediu pentru PUZ-ul care va sta la baza unei eventuale dezvoltări imobiliare. În ultimele luni au avut loc niște etape birocratice în acest proces, fie că vorbim de faptul că în 8 februarie s-a întrunit pentru prima oară comitetul special din care fac parte reprezentanții autorităților publice în vederea analizării primei versiuni a acestui PUZ, iar în 29 martie s-a întrunit primul grup de lucru, tot pe procedură, pe același subiect”, a precizat prefectul de Timiș.

Directorul executiv al APM Timiș, Alina Călușeru, a declarat că nu vor fi acordate avizele de mediu necesare pentru proiectul respectiv până când situația din teren nu va fi remediată.

„S-a făcut analiza solului, în procedura de stabilire a sitului contaminat suntem deja în etapa în care s-a făcut raportul de investigare detaliată și evaluarea de risc, raport care evidențiază că sunt depășiri la o serie de substanțe chimice. Sunt depășite pragurile de alertă și de intervenție pentru folosința terenului. Aceste aspecte sunt analizate și sunt evidențiată prin raporate, probele fiind prelevate în 2019, 2021 și 2022. Acum, până în 18 aprilie, APM a fixat un termen de depunere a unor informații suplimentare necesare pentru a finaliza și a aproba raportul de evaluare a riscului și de investigare detaliată, urmând ca după această aprobare să se emită decizia de declarare a sitului contaminat. Apoi urmează dispunerea prin decizie obligația de remediere, de decontaminare a sitului, și de impunere a efecturăii proiectului de remediere. După această etapă, obligația legală a APM este de a informa autoritatea publică locală, care la rândul său va transmite decizia de declarare de sit contaminat la OCPI, care va nota în extrasele de carte funciară interdicția de utilizare a terenului până la remediere. După efectuarea remedierii și decontaminării, și efectuarea monitorizărilor post-remediere, de abia atunci, când sunt dovezi că fenomenul de poluare este înlăturat, atunci se poate emite decizia de scoatere de sub inventarul de sit contaminat și ridicarea interdicției”, a transmis Alina Călușeru.

În conformitate cu Raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului, analizele de laborator pentru probele de sol prelevate în anii 2019, 2021 și 2022 au arătat că în anumite puncte de prelevare există depășiri ale pragurilor de alertă și de intervenție pentru folosința sensibilă și mai puțin sensibilă a terenului. Aceste depășiri au fost înregistrate pentru substanțe precum sulfați, arsen, cupru, plumb, nichel, vanadiu, hidrocarburi din petrol, hidrocarburi aromatice policiclice, naftalină, piren, fenantren, crisen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(ghi)perilen și indeno(1,2,3-cd)piren. De asemenea, probele de apă subterană și apă de suprafață prelevate în anii 2019 și 2022 au arătat depășiri ale pragurilor și valorilor limită în vigoare pentru substanțe precum sulfat total, fenoli totali, fosfat, arsen, benzen, naftalină, etilbenzen, metil-tert-butil-eter și hidrocarburi din petrol. Pentru a se lua o decizie cu privire la încadrarea amplasamentului ca sit contaminat și pentru a se decide asupra măsurilor de remediere, este necesară aprobarea Raportului de investigare detaliată și Evaluarea riscului, conform art. 138 din Ordinul nr. 1423/3687/2020.

„Acesta este un proiect de mare importanță pentru noi toți. Pe noi ne interesează următoarele obiective: în primul rând viața, siguranța și sănătatea locuitorilor și celor care în perspectivă poate vor locui acolo. În al doilea rând, nu putem neglija și trebuie să avem respect pentru inițiativa privată și pentru investitorul care are un proiect onorabil în care este dispus să investească și a investit deja sume considerabile de bani, dar doar cu respectarea strictă a legii. În al treilea rând ne interesează și prioritizăm proiectele de infrastructură ale Primăriei Timișoara, care la fața locului are în plan construcția unui pod peste Bega și a unui drum, proiect care se va desfășura pe terenul investitorului. Din punctul meu de vedere, este un subiect în care vom conlucra cu toții, un subiect laborios, nu este o chestiune care se va rezolva în următoare zile, luni, săptămâni”, consideră Mihai Ritivoiu.

Citeste si alte articole: