Continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor care doresc să practice profesia de asistent maternal profesionist

Din Oras Continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor care doresc să practice profesia de asistent maternal profesionist

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, care este partener în proiectul ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă să desfășoare campania de recrutare și identificare de persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș organizează un nou curs de formare pentru asistenții maternali profesioniști, persoanele fizice atestate legal pentru a asigura îngrijirea și educarea copiilor în plasament sau în încredințare. Pentru a participa la curs, persoanele interesate trebuie să depună o cerere de evaluare la DGASPC Timiș, înregistrată la Registratură sau transmisă prin poștă sau e-mail. Cererile pot fi depuse în cursul lunii martie 2023, iar formularele pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Timiș. De asemenea, se poate solicita și o adeverință conform prevederilor legale.

La cererea de evaluare, trebuie anexate:

a) un curriculum vitae

b) o copie a actului de identitate cu domiciliul stabil în județul Timiș

c) o copie a diplomei de absolvire a ultimei școli

d) un certificat de cazier judiciar

e) un certificat de integritate comportamentală conform prevederilor Legii 118/2019

f) un certificat medical care să ateste că nu suferiți de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

După depunerea cererii, personalul DGASPC Timiș va efectua o evaluare socială a solicitantului, care va consta în vizite la domiciliul acestuia, discuții cu membrii familiei, vecini și prieteni, precum și o evaluare psihologică.

După evaluare, persoanele acceptate vor participa la un curs de formare profesională, cu o durată minimă de 60 de ore, pentru a obține atestatul de asistent maternal profesionist. Aceste cursuri vor fi organizate la sediul DGASPC Timiș, cu respectarea tuturor normelor de siguranță și prevenție. Numai după obținerea acestui document, solicitanții pot fi angajați ca asistenți maternali profesioniști.

Pentru a putea participa la curs, este necesar ca persoanele interesate să îndeplinească următoarele condiții:

• să fie deplin capabile din punct de vedere legal; • să poată oferi garanții morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; • să dețină o locuință legală care să satisfacă nevoile de pregătire a hranei, igienă, educație și odihnă ale beneficiarilor săi, inclusiv ale copiilor ce urmează să fie plasați; • să fi absolvit cel puțin studii medii, cu diplomă recunoscută.

Cursul este gratuit și va fi organizat cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și prevenție.

Potrivit legii, nu sunt eligibile pentru a deveni asistenți maternali profesioniști persoanele care: • au fost condamnate cu intenție pentru săvârșirea unei infracțiuni printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă; • au fost privați de drepturile părintești sau ale căror copii au fost declarați abandonati prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; • suferă de boli cronice transmisibile sau boli psihice.

Pentru mai multe informații despre organizarea cursului, se poate contacta Biroul de Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul din cadrul DGASPC, la numerele de telefon 0256-490281 sau 494030.

Citeste si alte articole: