Banca Transilvania a preluat grupul OTP din România

Tranzacție autorizată Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin...

Aeroportul Internațional Timișoara vrea să angajeze o firmă care să cosească iarbă de pe zonele sale de protecție

Din OrasAeroportul Internațional Timișoara vrea să angajeze o firmă care să cosească iarbă de pe zonele sale de protecție

Aeroportul Internațional Timișoara oferă o sumă de 800.000 de lei pentru a angaja o firmă specializată în cosirea ierbii de pe 136 de hectare și tăierea lăstărișului de pe alte 35 de hectare de pe zonele de protecție a aeroportului. Înălțimea ierbii trebuie să fie de maximum zece centimetri. Întreținerea acestor suprafețe înierbate este crucială pentru siguranța navigației aeriene și a securității aeroportuare. Conducerea actuală caută o firmă specializată pentru acest scop și este dispusă să plătească pentru servicii profesionale, spre deosebire de abordarea anterioară care presupunea încheierea unui acord cu un proprietar de oi pentru a cosi gratis iarba.

În perimetrul aeroportuar, vegetaţia se prezintă sub formă de lăstăriş (denumit porumbar) cu o înălţime aproximativă de 1-2 m, grosimea bazei este de aproximativ 2-3 cm, iar la vârf de 0,5-1 cm, şi sub formă de iarbă de sudan, care poate creşte până la o înălţime de 50-60 cm; iarba trebuie menţinută întotdeauna la o înălţime mai mică de 10 cm, conform regulamentelor de siguranţă şi securitate în vigoare. Pentru a respecta normele de siguranţă şi securitate în vigoare, este necesară îndepărtarea din zonele respective a vegetaţiei, precum şi menţinerea constantă a nivelului vegetaţiei arbacee, prin servicii de cosire a vegetaţiei şi de tocare a arbuştilor”, se precizează în caietul de sarcini al licitației lansate pe SEAP.

Sarcina este de o amploare semnificativă, deoarece trebuie îngrijite aproape 200 de hectare de teren și să se cosă iarba de patru ori pe an.

Suprafeţe pentru cosire: aproximativ 136 hectare; – Suprafeţe pentru tocare: aproximativ 35 hectare. Servicii de cosire a vegetației: minim 1 ciclu/an, maxim 4 cicluri/an Servicii de tocare a arbuștilor: minim 1 ciclu/an, maxim 2 cicluri/an Valoarea totala estimata a acordului-cadru: 800.000,00 lei fără TVA pentru 12 luni, astfel: – valoare estimata pentru cosirea a 136 hectare de vegetație in min.1, max.4 cicluri/an este de 400.000 lei fără TVA – valoare estimata pentru tocare a 35 hectare de arbuști in min.1, max.2 cicluri/an este de 400.000 lei fără TVA – Estimarea cantităților care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: – Minim – un ciclu de cosire a vegetației – 100.000 lei fără TVA – Maxim – 4 cicluri de cosire – 400.000 lei fără TVA – Minim– un ciclu de tocare – 200.000 lei fără TVA – Maxim – 2 cicluri de tocare – 400.000 lei fără TVA Valoarea maximă estimată a acordului-cadru: 800.000,00 fără TVA, astfel: Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 100.000,00 lei fără TVA Valoarea estimată celui mai mare contract subsecvent 300.000 lei fără TVA, constând in: – 1 ciclu de cosire a vegetației si 1 ciclu de tocare a arbuștilor”, mai scrie în caietul de sarcini.

Citeste si alte articole: