Se dorește crearea în Timișoara a unui centru ambulatoriu care să asigure servicii medicale pentru persoanele aflate în dificultate socio-medicală, post-operatorii sau cu boli în fază terminală

Din OrasSe dorește crearea în Timișoara a unui centru ambulatoriu care să asigure servicii medicale pentru persoanele aflate în dificultate socio-medicală, post-operatorii sau cu boli în fază terminală

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara colaborează cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și împreună cu Instituția rezidențială pentru sănătate mintală „Sveti Vasilije Ostroski Cudotvorac” din Serbia intenționează să pună în practică Proiectul COPE – Practici transfrontaliere privind serviciile socio-medicale integrate. Scopul proiectului este de a înființa un centru ambulatoriu care să ofere servicii medicale persoanelor aflate în dificultate socio-medicală, pacienților post-operatorii sau celor cu boli în stadiu terminal.

Se va solicita finanțare în cadrul Programului INTERREG IPA CBC România – Serbia 2021 – 2027 pentru implementarea proiectului. Proiectul propus se încadrează în Prioritatea 2 a Programului: Dezvoltare socială și economică, cu obiectivul specific de a asigura acces egal la îngrijirea sănătății și de a crește reziliența sistemelor de sănătate prin încurajarea tranziției de la îngrijirea instituțională la cea în familie și comunitate. Suma maximă eligibilă pentru finanțare este de 2.000.000 euro.

Scopul specific al proiectului constă în dezvoltarea unui serviciu medico-social destinat persoanelor cu boli cronice care necesită supraveghere socio-medicală permanentă, se află în risc de excluziune socială sau au nevoie de îngrijiri post-operatorii, inclusiv persoane cu boli terminale. Acest serviciu va satisface nevoile persoanelor aflate în dificultate socio-medicală prin furnizarea de îngrijire medicală și socială, precum și prin reabilitarea infrastructurii.

Obiectivul este de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitate prin furnizarea unui serviciu care lipsește, iar serviciul medico-social va fi gestionat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Înființarea acestui serviciu medico-social va fi realizată prin reabilitarea și extinderea clădirii pentru un centru rezidențial de asistență medico-socială și îngrijiri paleative specializate în ambulatoriu.

Terenul și clădirea care urmează să fie reabilitate și extinse se află pe strada Flacăra nr. 63 și sunt deținute de Municipiul Timișoara, fiind atribuite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Clădirea este compusă dintr-un parter cu o suprafață utilă de 175,49 mp și un teren construit și neconstruit de 743,00 mp. În cadrul proiectului, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara va colabora cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru a dezvolta un Centru rezidențial de asistență medico-socială și îngrijiri paleative specializate în ambulatoriu, care va avea cele două componente necesare pentru a oferi servicii medicale și sociale.

Citeste si alte articole: